Máy Ly Tâm
Máy ly tâm mini VS-100BN

Máy ly tâm mini VS-100BN

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm mini VS-100BM

Máy ly tâm mini VS-100BM

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm lạnh đa năng VS-550

Máy ly tâm lạnh đa năng VS-550

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm đa ống VS-6000CFi

Máy ly tâm đa ống VS-6000CFi

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm đa ống VS-6000i

Máy ly tâm đa ống VS-6000i

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm để bàn VS-5000i2

Máy ly tâm để bàn VS-5000i2

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm để bàn VS-5500i

Máy ly tâm để bàn VS-5500i

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm để bàn VS-5000i

Máy ly tâm để bàn VS-5000i

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm để bàn VS-424

Máy ly tâm để bàn VS-424

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm để bàn VS-400

Máy ly tâm để bàn VS-400

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm tốc độ cao VS-15000i

Máy ly tâm tốc độ cao VS-15000i

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-180CFi

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-180CFi

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-18000M

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-18000M

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm lạnh đa năng VS-5500CFi

Máy ly tâm lạnh đa năng VS-5500CFi

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-24SMTi

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao VS-24SMTi

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm chân không siêu tốc VS-30000i

Máy ly tâm chân không siêu tốc VS-30000i

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm tốc độ cao VS-75K

Máy ly tâm tốc độ cao VS-75K

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm tốc độ cao VS-65K

Máy ly tâm tốc độ cao VS-65K

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm tốc độ cao VS-55K

Máy ly tâm tốc độ cao VS-55K

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy ly tâm tốc độ cao VS-45K

Máy ly tâm tốc độ cao VS-45K

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Sản phẩm bán chạy
MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy đũa RSO-40D

Máy khuấy đũa RSO-40D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g  PX223/E

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g PX223/E

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH2700

Máy đo ph để bàn PH2700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH700

Máy đo ph để bàn PH700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Z206A

Máy Ly Tâm Z206A

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH 150

MÁY ĐO PH 150

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PHTestr 30

BÚT ĐO PHTestr 30

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhập thông tin của bạn để nhận thông tin mới từ H2TECH.COM.VN

fb gg
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Hotline tư vấn miễn phí: 0934075459-0328857917