Sản phẩm
Tủ sấy lão hóa VS-415QAC

Tủ sấy lão hóa VS-415QAC

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy chống cháy nổ VS-4120EPO

Tủ sấy chống cháy nổ VS-4120EPO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy chống cháy nổ VS-430EPO

Tủ sấy chống cháy nổ VS-430EPO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy có bộ lọc khí VS-906NT-800

Tủ sấy có bộ lọc khí VS-906NT-800

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy có bộ lọc khí VS-906NT-360

Tủ sấy có bộ lọc khí VS-906NT-360

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy tiệt trùng VS-905L

Tủ sấy tiệt trùng VS-905L

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy tiệt trùng VS-905M

Tủ sấy tiệt trùng VS-905M

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy chân không VS-4064V

Tủ sấy chân không VS-4064V

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy chân không VS-4027V

Tủ sấy chân không VS-4027V

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4585D2

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4585D2

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4300D

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4300D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4028D

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4028D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4048D

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4048D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4172D

Tủ sấy đối lưu cơ học VS-4172D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ sấy đối lưu tự nhiên VS-4150ND

Tủ sấy đối lưu tự nhiên VS-4150ND

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-100

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-100

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-80

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-80

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-60

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-60

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-45

Nồi hấp tiệt trùng VS-1321-45

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Nồi hấp tiệt trùng VS-4100ST

Nồi hấp tiệt trùng VS-4100ST

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Sản phẩm bán chạy
MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy đũa RSO-40D

Máy khuấy đũa RSO-40D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g  PX223/E

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g PX223/E

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH2700

Máy đo ph để bàn PH2700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH700

Máy đo ph để bàn PH700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Z206A

Máy Ly Tâm Z206A

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH 150

MÁY ĐO PH 150

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PHTestr 30

BÚT ĐO PHTestr 30

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhập thông tin của bạn để nhận thông tin mới từ H2TECH.COM.VN

fb gg
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Hotline tư vấn miễn phí: 0934075459-0328857917