Bể Điều Nhiệt Tuần Hoàn Lạnh
Bể điều nhiệt tuần hoàn nhiệt VS-310VC

Bể điều nhiệt tuần hoàn nhiệt VS-310VC

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt đa buồng VS-310ST

Bể điều nhiệt đa buồng VS-310ST

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt đa buồng VS-310SD

Bể điều nhiệt đa buồng VS-310SD

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt tuần hoàn nhiệt độ thấp VS-310FW

Bể điều nhiệt tuần hoàn nhiệt độ thấp VS-310FW

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWO

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWF

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWF

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWR

Bể điều nhiệt lắc VS-310SWR

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CWF2

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CWF2

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CWF

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CWF

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CW

Bể điều nhiệt tuần hoàn VS-320CW

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt VS-310

Bể điều nhiệt VS-310

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể điều nhiệt VS-310S

Bể điều nhiệt VS-310S

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-10

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-10

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-20

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-20

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-30

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-30

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-05P

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-05P

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-10P

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-10P

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-20P

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-20P

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-30P

Bể Tuần Hoàn Nóng Jeiotech CW3-30P

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bể Tuần Hoàn Nóng Lạnh Jeiotech RW3-1025

Bể Tuần Hoàn Nóng Lạnh Jeiotech RW3-1025

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Sản phẩm bán chạy
MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-S_DLAB

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS40-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-S

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

MÁY KHUẤY ĐŨA HIỆN SỐ OS20-PRO

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy đũa RSO-40D

Máy khuấy đũa RSO-40D

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Bồn Rửa Mắt Kết Hợp Tắm Khẩn Cấp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Máy đo ION 6+ Eutech thermoscientific

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Cân điện tử 1 số lẻ 5.100g Quintix5101-1S Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Cân Phân tích 4 số lẻ 220g Satorius

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Cân Sấy ẩm 200g Satorius MA160-1

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Bình lắng gạn quả lê khóa nhựa có chia vạch 60ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Bình hút ẩm có vòi phi 240mm Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g  PX223/E

Cân phân tích Ohaus, 220 g x 0.001 g PX223/E

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Bình định mức trắng A 5ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Bình cầu đáy tròn 3 cổ 24/29 1000ml Genlab

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Máy Ly Tâm Lạnh Z 32 HK

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tủ Ấm Memmert, IN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert, UN55, 53 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tủ Sấy Memmert UN30, 32 lít

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Máy đo oxy hòa tan DO 450

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Máy đo pH online Alpha pH 2000

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH2700

Máy đo ph để bàn PH2700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy đo ph để bàn PH700

Máy đo ph để bàn PH700

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Máy khuấy 4 vị trí JLT4 Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT ARE Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tủ ấm BOD 120 lít Velp

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT UC152

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm Z206A

Máy Ly Tâm Z206A

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Máy Ly Tâm ROTINA 380

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Máy Ly Tâm UNIVERSAL 320R

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital RSM 10 HS

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH 150

MÁY ĐO PH 150

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

MÁY ĐO PH CẦM TAY PH5+

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

BÚT ĐO PH THỰC PHẨM pHSpear

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

BÚT ĐO PHTestr 30

BÚT ĐO PHTestr 30

Tình trạng: Còn Hàng

Liên hệ: 0934 075 459

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhập thông tin của bạn để nhận thông tin mới từ H2TECH.COM.VN

fb gg
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Hotline tư vấn miễn phí: 0934075459-0328857917